25 - 26 September, 2019

Radisson Blu Bengaluru

Bangalore, India

2019 Keynotes

Wednesday, September 25

25.09.2019 - 09:30 to 09:45

25.09.2019 - 09:45 to 10:30

25.09.2019 - 11:30 to 12:15

Thursday, September 26

26.09.2019 - 09:30 to 09:45

26.09.2019 - 09:45 to 10:30